fbpx

Skip links

Uvádíme k 80. výročí brněnské světové premiéry.

Romeo a Julie

Příběh mládí, prvního vzplanutí a vášně. Příběh o nebezpečí slepých ideálů, o souboji snu a reality, o tíze společenských konvencí a nesmrtelnosti touhy a lásky.

80 let od světové premiéry v Brně

Prokofjevovo baletní drama Romeo a Julie mělo světovou premiéru v Národním divadle Brno v roce 1938 v choreografi i legendy brněnského baletu Iva Váni Psoty. Málokterý baletní soubor se může pochlubit skutečností, že uvedl ve své historii ve světové premiéře dílo, které se stalo jedním z nejhranějších baletů na světě.

Balet NdB takovýto titul má a právem i povinností patří k nejuváděnějším v jeho repertoáru, vždyť aktuální uvedení bude již sedmou premiérovou inscenací od roku 1938. Taneční zpracování Shakespearova dramatu je velmi oblíbené a mnozí proslulí choreografové vytvořili během 20. století legendární inscenace hrané po celém světě dodnes. Důvod, proč tomu tak je, lze hledat nejen ve věčně rezonujícím tématu tragické lásky, ale i v nádherné hudbě Sergeje Prokofjeva, která je považována za jeden z nejkrásnějších baletních opusů vůbec.

Nejlepší místa v prodeji právě teď $

Termíny a vstupenky představení

Slavnostní premiéra

Romeo a Julie

8. března v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

9. března v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

10. března v 17:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

15. března v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

16. března v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

28. března v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

27. dubna v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie

29. dubna v 19:00, Janáčkovo divadlo

Romeo a Julie Balet NdB

Láska napříč generacemi již od roku 1938.

“Všechny holčičky z baletní školy mně záviděly..”

J. Šlezingrová o světové premiéře

Více z historie Romea a Julie

Inscenační tým

Mário Radačovský

Mário Radačovský
choreograf


Světová premiéra tohoto fenomenálního baletu byla před osmdesáti lety zde v Brně. A bude to již sedmá inscenace tohoto jednoho z nejhranějších baletních titulů na světě. Snažím se nepřipouštět si tento zavazující a často svazující fakt, který nade mnou a celým týmem visí. Režijně choreografická koncepce baletu má dvě hlavní roviny. Tím prvním a snad i dominantním tématem baletu je nepřátelské rozdělení společnosti, z jejichž protipólů oba milenci pocházejí. Pro mne je ale důležitější téma druhé, a to věčné téma lásky dvou mladých lidí. Inscenace bude skvělá jen za předpokladu, že nebudeme hrát jen „jako“ o lásce, ale že bude opravdová, přesvědčivá. Spolu s interprety se budu snažit přesvědčit diváky, že láska je ten nejkrásnější cit, základní kámen vztahu muže a ženy, pro mě osobně symbol dobra. A protože jsem přesvědčený, že kdyby se láska ztratila, tak by to znamenalo konec pro lidstvo. Chci, aby si každý uvědomil, že je nekonečná a neztratí se, pokud ji budeme pěstovat a bojovat za ni. Stejně jako Romeo s Julií. Pak bude náš svět určitě lepším místem pro život. 

 

Choreografie
Martin Glaser

Martin Glaser
režisér


Vyprávět znovu archetypální příběh… Ale jak? Mělo by to být snadné – říkáme, že příběh Romea a Julie je věčný. Proto označujeme situace, které hrdinové prožijí jako archetypální.  Je to skutečně tak snadné a samozřejmé? Není příliš pohodlné, dát si jako premisu, že „tomu přeci musí rozumět každý“?  Jak vyprávět v době, kdy nevěříme slovům. V časech, kdy neumíme naslouchat a nevydržíme poslouchat. Ve chvíli, kdy začínáme být otupělí v záplavě obrazů? Univerzální jazyk tance a pohybu se zdá být ideálním nositelem sdělení. Pokusit se o nové vyprávění v místě, kde se taneční Romeo a Julie narodili se jeví jako ideální. Ale i v případě tance je třeba se tázat, co je skutečně schopné komunikovat s dnešním člověkem. Nespolehnout se na tradici, ale odrazit se od ní.  Je třeba pokusit se najít nový taneční jazyk pro věčný příběh, pro nesmrtelnou hudbu, ale pro Romea a Julii 21. století. Hledat jazyk těla, který nahradí jazyk slov. Hledat čistotu archetypu pod vrstvou tradice. Odhalit tělesnou dřeň situací, vztahů, postav. Tančit drama srdce, krve, dechu, snu… 

Režie
Pavel Šnajdr

Pavel Šnajdr
dirigent


Na „Romeovi“ obdivuji, jak jednoduchými kompozičními prostředky Prokofjev dosahuje obrovského dramatického účinku. V zásadě se nejedná o žádná velká kompoziční gesta, všechno se děje v jasných konturách s příznačnými motivy, dalo by se říci až instruktivními. Bez patosu. V geniální průzračné instrumentaci, nezatížené přebujelým romantickým aparátem. A možná právě proto výsledný účinek až mrazí – jak se tragédie rodí z nepatrných, nevinných až hravých okolností…

Dirigent a hudební nastudování
Scéna
Marek Hollý

Marek Hollý
scénograf


Při přípravách inscenace se už od prvních setkání tvůrčího týmu rýsovala cesta a koncepce, která nám všem byla blízká a vyjadřovala překvapivě společnou shodu jak přistoupit k designu a celému tvaru baletu. Prostor, který je časově neuchopitelný, ale pracuje s renesančními citacemi a proporcemi s mentálním přesahem na dobu a situace, kdy se tyto proporce posouvaly oproti lidské proporci s cílem vyvolat pocit nadřazenosti, respektive stísněnosti. Prostor, kde dvě společensky i prostorově oddělené vrstvy „spoluobčanů“ žijí ve vzájemném napětí a nevraživosti. Situace stará a stále aktuální, která si postupným hromaděním a eskalací konfliktů nakonec vyžádá své oběti. Je to prostor nevábný a neveselý, ačkoliv dekorativní a důsledný. V něm dva mladí lidé, nehledě na zažité status quo, učiní svůj pokus o šťastnější a naplněný život… 

Alexandra Grusková

Alexandra Grusková
Kostýmní výtvarnice


V kostýmové výpravě k baletu Romeo a Julie se snažím v souladu s režijní a choreografickou ideou vizuálně vyjádřit kontrast mezi světy dvou znepřátelených rodů. Kapuletů, ovládajících prostor a moc, kteří jsou nositeli chladné elegance a luxusu, totalitní uniformity, strohosti a agresivity vycházející z estetiky renesance stylizované do dobové nadčasovosti. Jejich světu vládne černá barva a stříbrné akcenty a výrazná hierarchizace. 

Oděv Monteků je naopak velmi individualistický, stylově až postapokalyptický. V siluetách, kostýmních materiálech a zejména v barevnosti jsem se snažila vyjádřit jejich vztah k přírodě, potřebu osobní svobody hraničící až s anarchií, vyhýbání se společenským normám a stírání mužsko-ženských principů vyjádřených v unisex stylu. 

Romeo a Julie patří ke svým skupinám, ale zároveň z nich vyčnívají. Cítí, že jejich společný svět je jiný, nikoliv totalitní a konfrontační, jejich svět je láska, pochopení, smíření, harmonie, souzvuk, spřízněnost. I když je cítit vliv prostředí ve kterém vyrůstali i v jejich oblečení, jsou jiní. Vzájemně se doplňují a tvoří celek. 

Kostýmy
Daniel Tesař
Světelný design

Spojte svůj příběh s naším.

Balet NdB